Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Podziekowania

Podziekowania

Share us
Serdeczne podziękowania za prezenty
i życzenia dla klasy 4c Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach.