Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Żuczek adoptowany!

Żuczek adoptowany!

Share us
Po dwóch latach pobytu w schronisku Żuczek doczekał się domu i rodziny.
Serdecznie dziękujemy za jego nowe, lepsze życie.