Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Wspólnie walczymy z bezdomnością zwierząt

Wspólnie walczymy z bezdomnością zwierząt

Share us

Zapraszamy do zapoznania się z programem sterylizacji i kastracji wspomagającym walkę z bezdomnością zwierząt.