Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt Schronisko dla Zwierząt „PRZYTULISKO”

ul. Igielska 24 89-620 Chojnice Konto CHSMZ: Raiffeisen Polbank 64 1750 0012 0000 0000 3335 5505 KRS 0000026755

 

Statut Stowarzyszenia: statut

Skład Zarządu CHSMZ:
Prezes – Jarosław Frączek
Vice Prezes – Zbigniew Jaworski
Sekretarz – Daniel Frymark
Skarbnik – Marzena Makowska

Regulamin Zarządu:

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Małgorzata Mikuła
Członek – Katarzyna Pażątka Lipińska
Członek – Alfons Gnaciński

Regulamin Komisji Rewizyjnej: regulamin_komisji_rewizyjnej

Postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowgo: KRS