Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Schronisko i Stowarzyszenie :

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
Schronisko dla Zwierząt „PRZYTULISKO”
ul. Igielska 24
89-620 Chojnice
Konto CHSMZ: Raiffeisen Polbank 64 1750 0012 0000 0000 3335 5505
KRS 0000026755

przytulisko@gmail.com
tel. 052 397 31 02