Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
i Schronisko dla zwierząt
"Przytulisko"

Cennik opłat Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt Schronisko dla Zwierząt „Przytulisko”

1.Cena zabiegów dla zwierząt przeznaczonych do adopcji

a. Szczepienie – 30 zł
b. Sterylizacja
– Suka – 90 zł
– Samiec – 30 zł
– Kotka – 40 zł

Powyższe ceny są niższe od rzeczywistych kosztów, ponieważ Stowarzyszenie dofinansowuje zabiegi, w ten sposób zachęca do adopcji.

2. Ceny Usług

a. Łapanka zwierzęcia – 300 zł
b. Transport zwierzęcia – 3 zł /km za dojazd i transport z miejsca zgłoszenia do schroniska
c. Zwrot kosztów zabiegów weterynaryjnych zwierząt spoza miasta Chojnice

Szczepienia ochronne 40 zł
Sterylizacja suki – 150 zł
Sterylizacja samca – 70 zł
Sterylizacja kotki – 85 zł

Chojnice, dnia 16.02.2011 r

Zarządzenie Nr 16/11

Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15.02.2011r.

Opłaty związane z pobytem zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt:

1. Opłaty za adopcje.

Szczenięta powyżej 6 tygodni do 6 miesięcy – 30 zł
Psy mieszańce od 6 miesięcy do 5 lat – 15 zł
Psy mieszańce powyżej 5 lat – bezpłatnie
Psy rasowe 50% ceny giełdowej psa rasowego bez rodowodu
Koty – bezpłatnie
Zwierzęta wymagające specjalne opieki, chore, po wypadkach oraz zwierzęta przekazywane do Domów Dziecka, Domów opieki Społecznej – bezpłatnie

2. Opłata za psy zgubione oraz oddawane przez właścicieli.

Za każdy dzień pobytu psa w Schronisku – 20 zł
Opłata oddania psa do schroniska – 300 zł

3. Opłaty związane z Hotelem dla psów.

Opłata za jedną dobę pobytu psa – pies mały, średni (tj. do 20 kg wagi) – 25 zł
Opłata za jedną dobę pobytu psa – pies duży – 35 zł
Koszty ewentualnego leczenia – wg faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami kosztów

4.Opłaty za wykonanie usług dla Gmin.

Jednorazowa opłata roczna za gotowość przyjęcia psów do Schroniska, płatna przy zawieraniu umowy (za jednego psa) – 2500 zł
Koszty przyjęcia jednego psa (badania lekarskie, szczepienie przeciw wściekliźnie, wszczepienie identyfikatora – koszt chipu i zabiegu wszczepienia – 50 zł
Opłata za jedna dobę pobytu psa – 20 zł
Koszty ewentualnego leczenia – wg faktycznie poniesionych udokumentowanych fakturami kosztów.